Dây chuyền sản xuất

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Xây dựng công ty

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Pin sản phẩm

 

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Thiết bị gây nhiễu di động cung cấp cho giải vô địch bóng đá Nga 2018

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 3

Thiết bị gây nhiễu di động cung cấp cho giải vô địch bóng đá Nga 2018 (sau khi thử nghiệm ngoài trời)

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 4

Nhà máy sản xuất dây chuyền với tiêu chuẩn quân đội

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 5

Nhà máy sản xuất dây chuyền với tiêu chuẩn quân đội

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD dây chuyền sản xuất nhà máy 6

Quy trình chứng minh tiêu chuẩn quân sự