Chủ tịch Xi đã phỏng vấn thiết bị quốc phòng của Công ty Zhongdeng

February 11, 2019

tin tức mới nhất của công ty về Chủ tịch Xi đã phỏng vấn thiết bị quốc phòng của Công ty Zhongdeng

Chủ tịch Xi đã phỏng vấn thiết bị quốc phòng của Công ty Zhongdeng

Ngày 2 tháng 2 năm 2019. Chủ tịch Xi của Ủy ban Trung ương CPC đã đến thăm quân đội Garrison Bắc Kinh để kiểm tra thiết bị và kiểm tra tình hình nhiệm vụ. Ông đã xem chi tiết các thiết bị quốc phòng của Công ty Zhongdeng.