Thế hệ mới của hệ thống gây nhiễu gắn trên xe đã được trưng bày trong triển lãm thiết bị cảnh sát quốc tế Trung Quốc 2018

May 15, 2018

tin tức mới nhất của công ty về Thế hệ mới của hệ thống gây nhiễu gắn trên xe đã được trưng bày trong triển lãm thiết bị cảnh sát quốc tế Trung Quốc 2018
Công ty chúng tôi đã tham gia triển lãm thiết bị cảnh sát quốc tế Trung Quốc 2018 vào ngày 15 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi đã hiển thị thế hệ muộn nhất của tất cả các hệ thống gây nhiễu gắn trên xe tần số.

Hệ thống này áp dụng công nghệ mã gây nhiễu kỹ thuật số tiên tiến. Đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng xe SUV bình thường để trở thành người vận chuyển hệ thống gây nhiễu. Bán kính gây nhiễu của hệ thống của chúng tôi lên tới 100m, đáng tin cậy hơn nhiều để bảo vệ an ninh so với các hệ thống tương tự từ công ty khác.