Thư ký Zhang Bing của thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang đã đến thăm công ty chúng tôi

August 9, 2018

tin tức mới nhất của công ty về Thư ký Zhang Bing của thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang đã đến thăm công ty chúng tôi
Vào ngày 9 tháng 8 năm 2018, thư ký Zhang Bing của thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang đã đến thăm công ty của chúng tôi và lắng nghe tình hình công ty của chúng tôi và khó khăn trong quá trình phát triển.

Lãnh đạo công ty đã hợp tác và nói chuyện với thư ký Zhang Bing và nhân viên của ông. Việc thành lập công ty, phát triển sản phẩm và dự đoán thị trường tương lai của chúng tôi đã được báo cáo cho thư ký Zhang Bing. Sau đó, Zhang Bing khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới của công ty chúng tôi.